مقاله ISI چیست؟  لیست مقالات ISI
مقاله ISI چیست؟ لیست مقالات ISI

منظور از ISI بودن یک مجله علمی چیست؟
در این مطلب به صورت خلاصه با این سوال پاسخ می دهیم و همچنین به معرفی ژورنال ISI و سایت های Clarivate و Information Science Institute یا به اختصار (ISI) می پردازیم.

Clarivate

یک شرکت سرمایه‌گذاری است که عمده فعالیت‌های آن در زمینه محاسبات و تحلیل اطلاعات است. مطابق اطلاعات ارایه شده در وب سایت این مجموعه، خدمات Clarivate به طورکلی به چهار گروه زیر تقسیم می‌شود:

· تحقیقات علمی و دانشگاهی

· مباحث مربوط به هوش اختراعات و تطبیق استاندارها

· علوم دارویی و هوش بیوتکنولوژی

· تجارت و سیانت از برندها

(Institute for Scientific Information (ISI

«انستیتو اطلاعات علمی» با هدف ارایه خدمات انتشار مطالب دانشگاهی فعالیت خود را در سال 1960 با مدیریت Eugene Garfield در فیلادلفیا آمریکا آغاز نمود. از جمله خدمات قابل توجه این مجموعه، تهیه و به‌روزرسانی پایگاه‌داده‌ای از مجلات علمی گوناگون و ارزش‌گذاری آن‌ها با توجه به تعداد ارجاعاتشان است.

مجموعه ISI در سال 1992 توسط Thomson Scientific & Healthcare خریداری شد و پس از آن تا سال 2016 با نام Thomson ISI به فعالیت خود ادامه داد. این مجموعه در سال 2018 به شرکت Clarivate واگذار شد و هم اکنون نیز تحت این نام تجاری فعالیت می‌کند.

به طور کلی منظور از ISI بودن یک مجله علمی، دارا بودن ارجاعات بالا در پایگاه داده ISI است.

برای بررسی ISI بودن یک مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://mjl.clarivate.com/home

Clarivate وب سایت
Clarivate وب سایت

Clarivate Analytics is a company that owns and operates a collection of subscription-based services focused largely on analytics, including

Scientific and academic research

Patent intelligence and compliance standards

Pharmaceutical and biotech intelligence

Trademark, domain and brand protection

مقاله ISI
مقاله ISI

The Institute for Scientific Information (ISI) was an academic publishing service, founded by Eugene Garfield in Philadelphia in 1960

ISI offered scientometric and bibliographic databaseservices

Its specialty was citation indexing and analysis, a field pioneered by Garfield

The ISI published the annual Journal Citation Reportswhich list an impact factor for each of the journals that it tracked

A list of over 14,000 journals was maintained by the ISI

ISI published Science Watch, a newsletter which every two months identified one paper published in the previous two years as a “fast breaking paper” in each of 22 broad fields of science. The designations were based on the number of citations and the largest increase from one bimonthly update to the next

The ISI also published a list of “ISI Highly Cited Researchers“, one of the factors included in the Academic Ranking of World Universities published by Shanghai Jiao Tong University

ISI was acquired by Thomson Scientific & Healthcare in 1992, and became known as Thomson ISI. It was a part of the Intellectual Property & Science business of Thomson Reuters until 2016

In 2018 the IP & Science business was sold, and since the time ISI works under the Clarivate Analyticsbrand