مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی
مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی

انتخاب ژورنال مناسب برای سابمیت و انشار مقالات علمی نکته ای بسیار مهم و با اهمیت است. به همین دلیل در این مطلب جدیدتری نسخه از لیست مجلات و انتشارات که از دانشگاه آزاد اسلامی جعلی و نامعتبرشناخته می شوند را برای شما مخاطب گرامی معرفی کرده ایم. این لیست در اصلاح بلک لیست دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاله علمی شناخته می شود.

این لیست از سایت سایت پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس زیر قابل دریافت است.

https://cri.iau.ac.ir/

برای مشاهده و دانلود لیست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر، بلک لیست دانشگاه آزاد اسلامی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود