فهرست نشریات علمی دارای اعتبار، اردیبهشت ماه 1398 مقالات علمی پژوهشی
معرفی مقاله علمی پژوهشی و فهرست نشریات علمی دارای اعتبار، اردیبهشت ماه 1398 مقالات علمی پژوهشی

این لیست شامل اسامی نشریات علمی معتبر وزارت علوم به همراه اعتبار (علمی – پژوهشی یا علمی ترویجی)، تاریخ تصویب و نام سردبیر این نشریات علمی است.

مقالات علمی-پژوهشی؛ این مقالات به معرفی عناوینی نوین می‌پردازند و نتیجه تحقیق یا اختراعی دست‌اول هستند. و همچنین این مقالات به رفع یک مشکل خاص اختصاص داده می‌شوند که قبلاً درباره آن راه حلی ارائه نشده است و یا راه حل‌های ارائه داده شده شک برانگیز هستند. مقالات علمی پژوهشی اغلب دارای المان‌های تحقیقاتی به خصوصی هستند.

از لحاظ درجه‌بندی نشریه های علمی ، بالاترین درجه نشریه های دانشگاهی در ایران، مربوط به نشریات علمی پژوهشی است و در رتبه دیگر مقاله‌های علمی ترویجی قرار دارند.

شرایط امتیاز مقالات برای دفاع دکترا:

دانشجو برای کسب رتبه عالی و حداکثر نمره باید شرایط زیر را در نظر داشته باشد:

یک مقاله علمی پژوهشی معتبر فارسی (حداقل)

دو مقاله علمی پژوهشی فارسی و یا یک مقاله علمی پژوهشی فارسی به‌علاوه یک مقاله معتبر دارای نمایه بین‌المللی (Q4)

یک مقاله علمی پژوهشی فارسی یا یک‌فصل کتاب دارای نمایه معتبر بین‌المللی به‌علاوه یک مقاله معتبر دارای نمایه بین‌المللی (Q3)

یک مقاله معتبر بین‌المللی (Q2)

یک مقاله معتبر بین‌المللی (Q2) به‌علاوه یک مقاله علمی پژوهشی معتبر یا مقاله بین‌المللی معتبر (Q4) یا یک‌فصل کتاب دارای نمایه معتبر بین‌المللی

یک مقاله معتبر بین المللی نمایه شده در پایگاه WOS (حداکثر)

پذیرش و چاپ دو مقاله ISI

دو مقاله ISI و یک گواهی ثبت اختراع بین‌المللی

برای مشاهده و دانلود فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف-اردیبهشت ۱۳۹۸ بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.

دانلود