فهرست نشریات علمی دارای اعتبار، اردیبهشت ماه 1398 مقالات علمی پژوهشی
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار، اردیبهشت ماه 1398 مقالات علمی پژوهشی

این لیست شامل اسامی نشریات علمی معتبر وزارت عتف به همراه اعتبار (علمی – پژوهشی یا علمی ترویجی)، تاریخ تصویب و نام سردبیر این نشریات علمی است.

برای مشاهده و دانلود فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف-اردیبهشت ۱۳۹۸ بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.

دانلود